Tilbyr tredje dose til de med alvorlig svekket immunforsvar

Regjeringa har bestemt at personer som har alvorlig svekket immunforsvar skal få en tredje vaksinedose. Er du en av dem, får du brev fra sjukehuset. Da skal du snarest bestille time for vaksinering, skriver Molde kommune i en pressemelding.
Nyheter

– Det er legene på sjukehusene som vurderer hvem som får tilbud om en tredje vaksinedose, opplyser kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde kommune.

Får du ikke brev fra sjukehuset, så må kontakte sjukehuslegen din dersom du er lurer på om du bør ha en tredje dose. Det har ingen hensikt å kontakte fastlegen din eller vaksinetelefonen. Sjukehuslegene vurderer hver person individuelt basert på denne lista fra FHI over hvem som bør ha en tredje dose:

  • Personer som har hatt organtransplantasjon de siste to årene
  • Personer med alvorlig og moderat immunsvikt
  • Kreftpasienter som er i behandling eller som nylig har gjennomgått behandling
  • Personer som får dialysebehandling eller pasienter med kronisk nyresvikt
  • Personer med avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • Andre med svært nedsatt immunforsvar

Det er kommunen som vaksinerer

I følge FHI er det få innleggelser blant fullvaksinerte i Norge nå, men to av tre av dem er blant risikogruppene. Derfor haster det å få på plass et tilbud for de med alvorlig svekket immunforsvar. De aller fleste skal få vaksinen av kommunen. Enkelte, for eksempel de som er innlagt på sjukehus, får tilbud om den tredje dosen på sjukehuset.

– Molde kommune er klare til å vaksinere de som får brev fra sjukehuset, sier Innerdal. Det er opp til hver enkelt å ringe eller sende e-post for å få time:

Koronatelefonen: 90 67 03 55
E-post: koronavaksine@molde.kommune.no

Ta med brevet fra sjukehuset når du møter opp til vaksinering. Det brukes om dokumentasjon.

Pfizer eller Moderna- vaksinen

FHI har ikke satt noe krav om hvilken vaksine denne gruppa skal få. Det spiller heller ingen rolle hva du har tatt som første og andre dose, men det skal være minimum fire uker mellom andre og tredje dose.