– Trist holdning av Senterpartiet

– Kjøle trist at Senterpartiet er så avvisende til å regjere sammen med SV. Vi har sammenfallende synspunkter på flere områder.

SKUFFET: Ole Stensby er skuffa over den SV-vegringen som mange i Senterpartiet gir uttrykk for. 

Nyheter

Ole Stensby representerer SV i Surnadal kommunestyre. Han synes det er trist og beklagelig at den tidligere samarbeidspartneren Senterpartiet ikke ønsker SV med i ei ny rødgrønn regjering.