Variabel temperatur i vårt boligmarked:

Flere salg i Surnadal og Heim

Antall solgte boliger i første halvår har steget kraftig i Norge. I Surnadal og Heim bidrar man godt til dette, mens Sunndal og Rindal tvert imot har nedgang.

I Surnadal kommune ble det solgt 29 boligeiendommer med bygning i løpet av årets seks første måneder, mens Heim er oppe i 47 salg. Denne boligen i Surnadal ble solgt i juni til 3 350 000, 400 000 over takst.  Foto: Nathan Lediard

Nyheter

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte nylig tabeller som viser omsetning av boligeiendommer i fritt salg i første halvår. Vi har sammenliknet dem med første halvår i 2020.