Her er ungdommene oftest beruset

Ungdomsskoleelever i Trøndelag er oftere beruset enn ungdom ellers i landet. Nær én av tre trønderske tiendeklassinger har vært beruset det siste året.

Mens 9 prosent av landets tiendeklassinger oppgir å ha tillatelse av foreldre til å drikke alkohol, er andelen 16 prosent i Trøndelag.  Foto: NTB

Nyheter

Mens den nasjonale andelen er 25 prosent, er den 31 prosent i Trøndelag, viser tall fra Ungdata.