Tid for å satse på landbruket

– Valgresultatet viser klar oppslutning for partier som vil ta i bruk hele landet, og som står for et styrket, norsk landbruk, sier lederen i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

– Valgresultatet viser at mat og matproduksjon har stor betydning for folk.   Foto: Norges Bondelag

Nyheter

I gårsdagens Stortingsvalg ble det flertall for et rødgrønt skifte i norsk politikk etter åtte år med borgerlig styre.