Fanget 150 pukkellaks - slik skal den bekjempes

Miljødirektoratet varsler støtte til tiltak for å bekjempe pukkellaksen som har invadert norske lakseelver, ikke minst i Driva, hvor det ble fanget 150 pukkellaks.
Nyheter

I Øst-Finnmark har innsiget av pukkellaks vært stort i sommer. Det har blitt fanget omtrent 40 000 pukkellaks i elvene Vesterelva, Vestre Jakobselv og Munkelva. De som kom seg opp i elvene er nå i ferd med å dø - og vil bli et forurensningsproblem i ukene framover.