Slår alarm om manglende leieavtaler

Møre og Romsdal bondelag sier det er mange telefoner om manglende leieavtaler.
Nyheter

Mer og mer landbruksjord blir drevet av andre enn de som eier jorda. Manglende langtidskontrakter har store negative konsekvenser både for drifta av jorda og for den enkelte bonden. Det fører til at den som leier ikke investerer i jorda og at jorda forringes.