Vegen forbi Ågothammaren opnes meir

Lettare å kome til og frå.

Renskmassar - Ågothammaren. 

Nyheter

På bakgrunn av erfaringane frå oppstarten av fjellsikringsarbeidet ved Ågothammaren i Eikesdalen, ser Statens vegvesen det ikkje er naudsynt å halde vegen stengt på formiddagen. Det fører igjen til justeringar av opningstidspunkta utover dagen. Det blir lettare og transportere seg forbi sikringsstaden.