"Pottetrening" for kalver kan bedre miljøet: - Litt høgt opp og langt fram

Men hvor enkelt er det å innføre i praksis for den norske bonden? Vi har spurt bondelagslederen i Sunndal.

- "Pottetrening" kan kanskje være mer aktuelt for land lengre nedover i Europa hvor de har fjøs som er bygget for å skille urinen fra resten av gjødselen. I Norge ville det for de fleste bety store ombyggingskostnader, sier Knut Flatdvad.  Foto: Privat

Nyheter

Fjøset blir stadig mer full av splitter ny teknologi. Det siste forskere har studert på er om det er mulig å "pottetrene" kalver for å gjøre fjøset mer miljø- og klimavennlig. Dette innebærer at bonden er nødt til å installere et system som venner kalvene til å urinere på et bestemt sted mot belønning i form av sukkervann. I tillegg kreves en løsning for å skille, fjerne og deponere urinen på en god måte.