Mange ledningsbrudd og trøbbel med vannkvaliteten i Eresfjord:

Må trolig investere minst 70 millioner i nytt anlegg

Molde kommune står over for et omfattende arbeid og store kostnader med å få skikk på den kommunale vannforsyningen i Eresfjord. Kostnaden med et nytt 17 kilometer langt ledningsnett til drikkevann er alene anslått til bortimot 70 millioner kroner.

VANNINGSANLEGG: Vanningsanlegget for Eikesdal og Eresfjord er viktig for avlingene. Foto: Bjørn Magne Øverås. 

Nyheter

Det har i mange år vært utfordringer med den kommunale vannforsyningen i Eresfjord. Bygdefolket får drikkevannet via jordbruksvanningsanlegget som Statkraft bygde på 70-tallet. Ledningsnettet er dimensjonert for landbruksvanning. Dette gir konsekvenser for kvaliteten på drikkevannet i perioder uten vanning. Dette på grunn av at vannet blir stående for lenge i ledningsnettet.