No er lensmannskontora historie

Frå og med i dag, 1. oktober, vil alle lensmannskontora i Møre og Romsdal politidistrikt ha nemninga politistasjon.
Nyheter

Bakgrunnen for dette er pålegget frå Stortinget tidlegare i år om å syte for at det berre er kjønnsnøytrale nemningar i statleg verksemd.