- Gjør en fantastisk jobb!

Av mer enn 1,1 million registrerte turer i landet er over 8000 av disse registrert i Heim kommune. Friluftsrådet og kommunen takker alle som bidrar til å gjøre dette mulig.

StikkUT!-møte: Foran f.v.: Prosjektleder Liv Synnøve Hoel Birkeland i Friluftsrådet, Mary Berdal (YSIL), Anne Marie Brun (Betna), Liv Inger Blekken (Betna), Jostein Vassli (Vinjeøra), Marte Bukten (Frivilligsentralen, Hemne), Gunn- Hilde Opsahl (Kulturavdelinga, Heim kommune), Lars Wiik (StikkUt- koordinator i Heim kommune). Solvår Skogen Sæterbø (Valsøybotn) Bak f.v.: Kristian Sættem (Vinjeøra), Nils Hestnes (Valsøyfjord), Tove- Karin Halse Lervik (Frivilligsentralen, Halsa), Olav Martin Buhaug (Kyrksæterøra/Hellandsjøen).   Foto: Heim kommune

Nyheter

I samarbeid med Heim kommune, ved Stikk UT!-kontakt Lars Wiik og de to Frivilligsentralene i Heim, inviterte Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal - ved prosjektleder Liv Synnøve Hoel - til et møte i slutten av september, der alle som bidrar til Stikk UT!-arbeidet i Heim kommune var invitert.