Mot helg med Mary Lilleløkken:

Skaff deg en app, så får du en klapp

Mary Lilleløkken.  Foto: Magne Lillegård

Det er ikke gull alt som glimrer, sies de. Nei, de e bærre i Gisnadalen det!

Nyheter

Nå skal kalvene til pers. Både kyllinger, rev og griser har fått sin dose oppmerksomhet, der eierne også har fått høre det. Kalvene skal på do. De skal få ned fisingen i åpent lende. Det skal bli fisfrie fjøs. Dette for å få ned den globale oppvarmingen. Alle monner drar.