Ikkje gratis på Kvanne - Rykkjem

Halvering av billettprisen - ikkje gratis på ferjestrekninga Kvanne - Rykkjem.

HALV PRIS: Billettprisen på ferjene blir halvert i løpet av valperioden.  Foto: Tommy Fossum

Nyheter

Senterparti-politikarane Jenny Klinge og Kristin Sørheim sendte før helga ut ei pressemelding om gladnyheita som ligg inne i regjeringsplattforma til Arbeidarpartiet og Senterpartiet. Dei to påtroppande regjeringspartia lovar ei gradvis innføring av halv pris på ferjebillettar og gratis ferje på strekninga med under 100.000 passasjerar.