Spør statsråden om opprydding på Raudsand

Stortingsrepresentant Birgit Oline Kjerstad (SV) vil ha svar frå statsråden etter sal av eigedomar på Raudsand.

Birgit Oline Kjerstad (SV) har stilt næringsministeren fleire spørsmål etter salet av staten sine eigedomar på Raudsand,   Foto: Privat

Nyheter

I eit skriftleg spørsmål til næringsministeren vil Birgit Oline Kjerstad ha svar på følgande spørsmål: