Istad Nett skifter navn

Denne høsten skifter Istad Nett navn til Elinett. Istad Kraft, Istad Fiber og de øvrige Istad-selskap beholder sine eksisterende Istad-navn.

Istad Nett, her representert ved Magne Bugge, skifter navn. Bildet er tatt under byggingen av ny ladestasjon i Eidsvåg. Med på bildet er også Kristian Heggset i Nesset Bygg. 

Nyheter

Nettselskapene har monopol på strømleveranse i sine områder mens strømselskapene konkurrerer om kundene. For å skape tydelige skiller mellom nettselskap og delene av kraftkonsern som er konkurranseutsatt har Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) derfor bestemt at man må ha styre, navn og logo som ikke kan forveksles. Det er grunnen til at Istad Nett får nytt navn og profil som tydelig skiller seg fra de andre Istad-selskapene, skriver selskapet i en pressemelding.