Jages opp og ned av dambunnen av regnet

Forsterkningsarbeidene ved dammen på Gråsjøen går som planlagt.

Fundament for ny steinsetting Gråsjø dam.  Foto: Dronefoto: Erik Husby

Nyheter

Gråsjøen er nesten nedtappet for vann for å kunne arbeide på innsida av demningen oppstrøms. Dammen skal på fagspråket "plastres" og forsterkes. Den skal bli kraftigere og høgere. Dette for å kunne ta seg av større mengder med vann som det forventes klimaendringene vil føre til på sikt. Vann forårsaker også nå forventa avbrudd i arbeidet. Ved store nedbørsmengder må mannskap og maskiner opp fra bunnen fordi vannet stiger fortere enn det tappes unna.