Jublar for den nye regjeringa: - Ei plattform for distrikta og ungdomen

Torsdag la Senterpartiet og Arbeidarpartiet fram Hurdalsplattforma som skal skape ei ny retning for heile landet dei neste fire åra.

Desse tre jublar for Hurdalsplattforma. Fra venstre: Margrethe Svinvik, Elise Brøske og Dordi Boksasp Lerum. 

Nyheter

Den nye plattforma innheld mange viktige grep for å skape ein god distriktspolitikk for heile landet. Elise Brøske, Margrethe Svinvik og Dordi Boksasp Lerum er glade for at Senterpartiet har fått mange gjennomslag i den nye regjeringsplattforma.