Nå kommer det MYE regn. Det er fare for jordskred

Fra torsdag morgen til torsdag kveld ventes det mye regn. Lokalt kan det komme 40-70 mm på 12 timer.

Faren for mye regn som kan gi oversvømmelser øker fra klokken 08 torsdag. 12 timer senere, ved 20-tiden torsdag, skal både regnet og faren avta. 

Nyheter

Det ventes derfor noen jord- og flomskredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Det ventes opp mot 100 mm nedbør på 24 timer timer fra onsdag kveld, og 40-70 mm på 12 timer fra torsdag morgen. Nedbørmengdene vil variere og skredfaren vil være størst der den kraftigste nedbøren treffer, understreker Meteorologisk Institutt i sitt farevarsel.