Kommunedelsutvalet har delt ut over 9 millionar kroner i år:

– Vil ha full fart på bygda

– Vi håper støtta frå kraftfondet kan bidra til større fart, fleire gründerar og auka bulyst over heile kommunen. Det seier Kristin Reitan som er leiar for kommunedelsutvalet i Nesset.

Bidreg til investeringslyst: – Kraftfondet bidreg til investeringslyst og til å få fart på Nesset-bygdene, seier Kristin Reitan som er leiar i kommunedelsutvalet. Foto: Bjørn Magne Øverås. 

Nyheter

Utvalet vart oppretta i samband med kommunesamanslåinga mellom Nesset, Molde og Midsund.