Forstår frustrasjonen som kommer til uttrykk i leserinnlegg:

- Nå ser vi dessverre hva sentralisering og rasjonalisering har ført til

- Nå ser vi dessverre hva sentralisering og rasjonalisering i form av kommunereform, nærpolitireform og taxireform har ført til: Dårligere tjenester og svekket samfunnssikkerhet i utkantene.

- Uten å vite hva som har skjedd i den omtalte saken, kan det se ut til at HalsaLista fikk rett da vi advarte mot den løsningen som ble valgt for nærpolitireformen, uttaler Einar Vaagland i HalsaLista. 

Nyheter

Einar Vaagland fra HalsaLista - og mange andre - har lest leserinnlegget fra "Anonym" i Driva, der en innbygger i gamle Halsa kommune skriver i fortvilelse om at mye har gått fra vondt til verre den siste tiden.