Statsadvokat i Brasil: - Hydro har foretatt et gigantisk landran

Statsadvokaten i Brasil ber om omfattende tiltak som gjør det vanskelig for Hydro å drive virksomheten der og vil trekke tilbake miljølisenser. Blant annet mener hun  at Hydro må stenge avfallsdeponier og gjenopprette naturskadene de har stått for. - Vi opererer i henhold til gjeldende lisenser, svarer Hydro.

Utenfor bedriftsporten til Hydro lever mange i enkle kår. Her er såkalte ribeirinhos, folk som lever ved elvene i Amazonas. Mange av disse små samfunnene har status som urbefolkning. 

Nyheter

Etter ulovlige utslipp fra Hydros aluminafabrikk Alunorte i 2018 ble Hydro pålagt en rekke endringer for sikrere drift og miljø av myndigheten i Para, delstaten der Hydro har hovedvirksomheten i Brasil.