Ønsker å gi frivilligheten gode kår

Synes det er synd om penger skal hindre samarbeid om frivillige tiltak.

Forskjønner: Ordfører Margrethe Svinvik ønsker gode kår for frivilligheten.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Ordfører Margrethe Svinvik (Sp) biter seg merke i Surnadal demensforening og helselags krav om å få en full stilling ved Frivilligsentralen i Surnadal. Dette er noe ordføreren ønsker å se på.