Veidekke søker om trinnvis idriftsettelse av deponi 2:

Fant over 200 kilo sprengstoff etter tidligere gruvevirksomhet

I forbindelse med tildekkinga av møllestøvsekker i deponi 2 på Raudsand har Veidekke funnet over 200 kilo gammel dynamitt i området.

DYNAMITT: - Det er funnet over 200 kilo dynamitt fra den tidligere gruvevirksomheten i arbeidet med å tildekke møllestøvsekkene i Bergmesteren. Foto: Leren. 

Vi har veldig gode rutiner til å håndtere funn som dette. Det er brukt store ressurser på arbeidet. Vi har blant annet søkt med bombehunder.

Nyheter

Etter kjøpet av statens arealer har selskapet har varslet Miljødirektoratet om at de må ha nødvendig tid for å kunne avslutte møllestøvsekkene som ligger på dette arealet.