- I hvilken retning skal Surnadal orientere seg og hvordan?

Ordføreren i Surnadal ønsker å få kommunestyret med på å få fram en sak til behandling.

Ordfører Margrethe Svinvik (Sp) i Surnadal ønsker å få kommunestyret med på å be kommunedirektør Knut Haugen og hans stab lage en sak der de ser på de ulike fylkesoverskridende samarbeidene Surnadal kommune har, om de skal fortsette og i hvilken form.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Med bakgrunn i folkeavstemninger om fylkestilhørighet på Ytre Nordmøre og det faktum Surnadal er omringet av Trøndelag med mange samarbeider nordover, mener ordfører Margrethe Svinvik (Sp) det er naturlig for kommunen sjøl å se på hvordan kommunen ønsker å orientere seg i de ulike retninger.