Må fremdeles finne kutt for 10 millioner kroner

Økte inntekter allerede innkalkulert.

Har noe å tenke på: Politikerne i Surnadal må finne kutt for ti millioner kroner for å få budsjettet for 2022 i balanse.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Surnadal kommune får tilført 10 millioner kroner mer enn budsjettert over statsbudsjettet for 2022. Politikerne i Surnadal lurer på om disse pengene kan brukes til å nulle ut innsparingskravet på 10 millioner kroner for neste år. Dette sier kommunedirektøren ikke går da dette allerede er innkalkulert. I tillegg til at kvartalsrapporten for tredje kvartal viser ett merforbruk.