– Vi har oppnådd det viktigste

– Det viktigste for oss har vært å stoppe planene om mottak av farlig avfall på Raudsand. Det har vi klart, sier leder Lodve Solholm i «Giftfritt Molde».

Passer på: – Det synes lite vi kan gjøre for å forhindre det ordinære deponiet uten å passe på at ting blir gjort skikkelig, sier leder Lodve Solholm i «Giftfritt Molde.» 

Nyheter

Solholm sier organisasjonen følger utviklinga på Raudsand, men mener det er lite de kan gjøre med det Veidekke alt har fått tillatelser til.