- Dette betyr at det blir lettere å håndtere budsjettet for 2022

Politikere i Heim håper og tror mer penger fra Staten vil gjøre det enklere å håndtere budsjettet.

- Dette er ei kjempebra og viktig satsing for Trøndelag! Vi ser at kommuneøkonomien har blitt strammere de siste årene, så når vi nå hadde tre uker til å endre det vi rakk på statsbudsjettet, er jeg glad for at dette var en av de store prioriteringene, sier stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, Maren Grøthe, til Driva. Nils Forren håper at dette kan stoppe foreslåtte nedlagte tilbud. 

Nyheter

Totalt får kommunene i Sør-Trøndelag 122 millioner mer enn de ville gjort med regjeringen Solberg, og i Drivas nedslagsfelt og omegn er det flere kommuner som får store økninger. Heim får 3,4 millioner mer, Surnadal 3,8 millioner mer og Orkland 7,2 millioner mer.