Så mange flyktninger er Surnadal, Sunndal, Heim, Rindal og Molde bedt om å ta i mot

Til sammen 212 norske kommuner blir bedt om å bosette 5 500 flyktninger i 2022. 32 kommuner blir bedt om å bosette 141 enslige mindreårige flyktninger.

Til sammen 212 norske kommuner blir bedt om å bosette 5 500 flyktninger i 2022.   Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sender hvert år et brev til kommunene med anmodning om å bosette flyktninger kommende år. Anmodningen er basert på prognoser fra utlendingsforvaltningen over forventet behov for bosetting i 2022.