Innveno styrker staben

Ansetter Roald Boge som prosjektleder.

Roald Boge blir prosjektleder i Innveno. 

Nyheter

Bedriftsmedlemmene i nettverkene IN2innovation og WoodWorks! Cluster har vedtatt en veldig klar og entydig forsterket satsing på digitalisering og automatisert produksjon, og Roald Boge som har jobbet med industriell IT og digitalisering gjennom store deler av sitt yrkesaktive liv vil derfor nå bli sentral i denne felles viktige og helt nødvendige satsningen framover.