Klar holdning fra årsmøtet hva som må skje med denne brua

Årsmøtet i veglaget i Grødalen har vedtatt at Steinbrua skal rives til fordel for en ny.

Årsmøtet ber om at forslag til finansieringsplan og valg av bruløsning, legges fram for veglagets medlemmer innen årsmøtet 2022, og før eventuell riving og bygging av ny bru iverksettes, vedtok årsmøtet i veglaget i Grødalen søndag kveld.  Foto: Tommy Fossum

Nyheter

Bruutvalget la fram følgende innstilling til årsmøtet, som ble avhold søndag kveld på Sunndalsøra: