Oteren kan true noen villaksstammer

Oteren er tilbake og kan være en utfordring for villaksen i enkelte elver. Det viser et merkeforsøk utført av NORCE LFI i to elver på Sunnmøre.

Laks tatt av oter i en av de undersøkte elvene  Foto: NORCE

Nyheter

- Oteren er tilbake og gjør det den skal, nemlig spise fisk, sier forsker Marius Kambestad, og konkluderer med at under gitte forutsetninger kan oteren i stor grad redusere gytebestanden av laks.