Fare for flom og jordskred:

- Vi følgjer med

Ansvarlege i både Heim og Surnadal kommune følger tett med på nedbørsmengdene og føler seg greit rusta til eventuelle hendingar. Frå tirsdag ettermiddag til onsdag ettermiddag er det som sagt meldt om mykje regn enkelte stadar sør i Trøndelag og nord på Nordmøre. Totalt kan det kome 50 til 80 millimeter på eit døgn.

Mykje vatn i bekken: Det kan bli opp mot 80mm med nedbør dei neste 24 timane.  Foto: Edvin Sættem Nessæther

Nyheter

Einingsleiar Råg Ranes ved teknisk avdeling i Surnadal kommune seier at dei hadde eit møte i dag tidleg for å få ein oversikt for å stå betre rusta mot eventuelle hendingar.