Jobber for å øke produksjonen av tømmer

Eksporten av trevarer går opp, innenlandsmarkedet faller.
Nyheter

Tall fra Treindustrien viser salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert falt med 20,5 prosent i oktober sammenliknet med september i år, viser statistikk målt i volum fra Treindustrien. Sammenliknet med oktober i fjor, er det akkumulerte salget i volum 29,1 prosent lavere. Oktober i fjor hadde historisk høgt salg, og salget er til tross for et fall nå på et fortsatt høgt nivå.