Seier nei til auka ferjepris for pendlarar og næringsliv

Statens vegvesen foreslår ny takst- og rabattstruktur på ferje. Vegvesenet legg opp til ein prisreduksjon for nokre trafikantar, men ein takstauke for pendlarar og næringsliv.

Fylkeskommunedirektøren meiner det antyda prisnivået ikkje er mogleg å gjennomføre og ber om at Statens vegvesen lager ei løysing som også gir pendlarane ein prisreduksjon. 

Nyheter

Fylkeskommunedirektøren meiner det antyda prisnivået ikkje er mogleg å gjennomføre og ber om at Statens vegvesen lager ei løysing som også gir pendlarane ein prisreduksjon.