Sier villaksen sliter i Midt-Norge

Mye lakselus har forverret situasjonen for villaks i Midt-Norge.
Nyheter

Tidlig på 1980-tallet kom mer enn 1 million laks tilbake fra havet hvert år. Nå er dette tallet halvert. Dette skyldes både menneskelig aktivitet og lavere overlevelse i sjøen. Fortsatt er rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett de største truslene mot villaks. Flere bestander har blitt rammet av lakselus de seinere årene, og de hardt rammete områdene har blitt større. Dette kommer fram i en ny statusrapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.