Både villaksen, villreinen og ramsløken på rødlista

Klimaendringer blir en stadig større trussel for dyr- og plantearter, ifølge rødlista for arter for 2021 fra Artsdatabanken. Nå er også villaksen inne på lista.

Elisabeth Mo fra Svealia i Surnadal sanker mye i naturen, deriblant ramsløk, som nå har kommet på rødlista av truede plantearter.   Foto: Anita Land

Nyheter

Rødlista revideres hvert sjette år, og kom sist i 2015. Den gir en oversikt over arter i Norge som er utdøende, truede eller som i nær fremtid kan bli truet.