Dette er rådene for en god adventstid i Surnadal

Ønsker å unngå ytterligere smitteoppblomstring.

Du grønne, glitrende: Fra julegrantenninga på Skei for 10 år siden.  Foto: Kjell Gunnar Polden

Nyheter

Kommuneoverlege Bjørn Buan og ordfører Margrethe Svinvik (Sp) i Surnadal kommer med følgende oppfordring for adventstida sett i lys av smittesituasjonen i kommunen.

– Hvis du følger rådene under kan du fortsatt glede deg til adventstida, sier de.

Oppretthold god avstand i butikker og forsamlingslokaler.

Bruk om nødvendig munnbind.

Handle lokalt.

Arranger utendørsaktiviteter for barn.

Vurder smitterisiko ved besøk fra/ til byen.

Fortsett å bruke spritvask.

Lokaler skal være godt ventilert.

Ha lav terskel for testing.

De som kommer i karantene eller isolasjon må etterleve reglene.

Be om råd hvis du er usikker.

Etterlev rådene også hvis du har inntatt alkohol.

Velg de viktigste arrangementene for deg.

Bjørn og Margrethe