Midtnorsk HMS-senter:

Holder førstehjelpskurs

Midtnorsk HMS-senter inviterer til førstehjelpskurs for foreldre og dei som omgås barn i slutten av november.
Nyheter

Lisabeth Sæterbø, HMS-rådgivar og bedriftsergoterapeut ved Midtnorsk HMS-senter seier at barna våre er det kjæraste vi har, og dersom barnet blir akutt sykt eller skada, kan det utgjere ein forskjell om ein har grunnleggande førstehjelpskunnskap.