Innfører påbod om munnbind i Helse Møre og Romsdal

På grunn av auka smittepress innfører Helse Møre og Romsdal frå 26. november påbod om munnbind for tilsette ved all pasientkontakt. Også pasientar på poliklinikk/dagbehandling og besøkande skal bruke munnbind.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Presse

Nyheter


Tiltaket er i tråd med Folkehelseinstituttet og Helse Midt-Noreg sine anbefalingar.