Vil vidareføre fritidsklubben på Liabø

Heim Høgre har lagt fram eit alternativt budsjett til det som formannskapet vedtok forrige måndag.
Nyheter

Even Hendseth som er gruppeleiar i Heim Høgre, kommunestyremedlem og medlem i Formannskapet seier at i deira budsjettforslag foreslår dei 200 000kr til å vidareføre fritidsklubben for ungdom på Liabø.