Henter inn kapital via børsen for å kunne vokse

Tar Aurora Eiendom på børs.

Går på børs: Administrerende direktør Lars Løseth i Aurora Eiendom introduserer selskapet på børsen for å kunne nå ambisjonen om å bli et ledende kjøpesenterselskap i Norge.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Lars Løseth er direktør i Aurora Eiendom som nå tas på børs. Selskapet eier 50 prosent av Alti Forvaltning som forvalter 30 kjøpesentre der fem av dem er eid av Aurora. De resterende er eid av ulike eiere deriblant LL Holding eid av Lars Løseth. Målet med børsnoteringen er for Aurora Eiendom å bli en ledende kjøpesentereier. Løseth sier det er nok sentre der ute å kjøpe, problemet er å finne pengene til å kjøpe dem.