Innerdal i front for legeopprør:

- Oppleves som en mistillit

Regjeringen har bedt kommunene doble takten på vaksineringen av tredje dose. Men det er ikke nok armer å sette dem i, skriver kommuneoverlege Cato Innerdal og 70 kommuneoverleger i en kronikk.

– Selvfølgelig er det vanskelig også for helsemyndighetene. Det er ikke det vi har pekt på i kronikken. Det vi har pekt på er det klare skiftet i «ordvalg» fra å være tillitsbasert til å bli pliktbasert, sier kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

(RBnett) «At FHI nå «tvangssender» vaksinedoser til kommunene har i stor grad resultert i en ting: Merarbeid. Vi må nå bruke tid på å avbestille doser. For vi har ikke nok godkjente armer å sette dosene i!», skriver kommuneoverlegene Cato Innerdal og Bjarte Sørensen på NRK Ytring.