Vil bli landets mest næringsvennlige kommune

Moldeordfører Torgeir Dahl og leder Trygve Grydeland i hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø, var ambisiøse på kommunens vegne under forrige ukes næringsmøte på Nesset prestegard.

Orienterte: Daglig leder Finn Amundsen fra Protomore - kunnskapsparken for innovasjon og vekst (tv), leder Finn Gydeland i teknisk hovedutvalg og leder for byggesaker og geodata i Molde kommune, Roar Moen, orienterte om status og prosesser. 

Nyheter

Dahl pekte på at kommunen har høge og spenstige mål, og at de ønsker å framstå som landets mest næringsvennlige kommune.