Er glad det bevilges mer penger til sommerjobb for ungdom

Kommunen gir flere sjansen ved sjukeheimen.

Bra: Elevrådsleder Emilie B. Rønning ved Surnadal videregåande skole sier sommerjobb er viktig for ungdom og er glad kommunen bevilger mer penger til ordningen.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2022 er det lagt inn en større pott til sommerjobb for ungdom. Spesielt skal flere få sjansen ved sjukeheimen. Dette fordi kommunen trenger hender og fordi kommunen håper det kan virke på rekrutteringen. Kommunen trenger flere omsorgsarbeidere og da helst sykepleiere. Uansett grunn synes leder Emilie B. Rønning i elevrådet ved Surnadal videregåande skole dette er veldig positivt.