Henning Sommerro tjener bra på musikk

Bankmann Rolf Jarle Brøske tjener også fortsatt bra.

Henning Sommerro hadde ei inntekt i 2020 på nær 1,5 millioner kroner. 

Nyheter

Ei liste over idretts-, kultur- og samfunnspersonligheter fra Driva-distriktet viser at det er stort sprik i inntekter og formuer. Noen bor og jobber utenlands og da vises ikke inntekt i Norge, men formue og skatt kan i noen tilfeller gjøre det.