Atleta i Surnadal:

- Kan drive nærmest normalt

Atleta i Surnadal kan fortsette å drive tilnærmet normalt og holde åpent for allmennheten, samt drive alle former for treningstilbud, melder de på hjemmesidene sine onsdag.

Vi har alle og enhver som oppholder oss på Atleta et ansvar for å bidra til best mulig smittevern. Vi kan alle forglemme oss av og til. Gi din treningsvenn en vennlig påminnelse om nødvendig.  Foto: Atleta

Nyheter

De tilstreber å følge nasjonale smitteverntiltak og anbefalinger.