Statusrapport fra ordføreren - lokal tilpasning av nasjonale tiltak

Pressemelding fra Heim kommune.
Nyheter

Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron. På bakgrunn av dette hadde Heim kommunes beredskapsledelse et møte i går, onsdag 08.12.21, for å diskutere lokal tilpasning av disse tiltakene.

Vi har siden gjenåpningen i september hatt troen på at perioder med inngripende tiltak endelig var over, og at vi i 2021 kunne feire jul og nyttår som før pandemien. Dessverre så ble det ikke slik, og regjeringen innfører altså nye kontaktreduserende tiltak. Dette vil uten tvil påvirke våre bedrifter som bedriver serveringsvirksomhet, og vi håper nå at disse tiltakene vil bidra til at vi slipper å innføre enda sterkere tiltak i fremtiden. Jeg vil oppfordre Heim kommunes innbyggere til å benytte seg av det tilbudet som finnes, og jeg føler meg sikker på at serveringsbedriftene i Heim kommune driver smittevernfaglig forsvarlig.

I den siste tiden har vi omtrent daglig satt nye smitterekorder på landsbasis, der dagens tall på 5259 smittede er det foreløpig høyeste. I tidligere faser av pandemien hevet vi øyenbrynene hvis vi så tall over 300 smittede personer daglig, og vi visste da at antall innlagte på sykehusene kom til å bli høyt. Nå er situasjonen bedre. Vi har god vaksinedekning, både lokalt og nasjonalt, der bort i mot 80% av alle innbyggere over 12 år har mottatt minst 1 dose. Dette ser vi hjelper, og jeg oppfordrer alle som ikke har tatt vaksine om å gjøre det. Det er slik vi kan komme oss ut av denne pandemien.

For å avlaste helsetjenestene, og for å få kontroll på den nye situasjonen, ber jeg Heim kommunes innbyggere om nok en gang å fortsette den gode jobben med bekjempelse av denne pandemien.

Jeg vil i avsnittene under beskrive den lokale tilpasningen av de nasjonale tiltakene.