Legger ned Halsa interkommunale psykiatriske senter

Ansatte og tilbud overtas av Heim kommune.

I desse lokala har Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter (HIPS). Her tilbys både kort- og langtidsboliger, der beboerne følges godt opp av et tverrfaglig team.  Foto: Arkiv

Nyheter

Kommunedirektør i Surnadal Knut Haugen skriv i si saksframstilling til kommunestyret bakgrunn for saka er eit initiativ frå Heim kommune, der ein i løpet av 2021 har bede om ei utgreiing omkring framtidig organisering av tenestene ved Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter IKS.