Budsjettet i Heim:

Barnehagen blir nedgradert

Kommunestyret i Heim vedtok torsdag kveld budsjettet for 2022 der utfallet blant anna vart ei nedgradering av barnehagen på Halsanaustan.
Nyheter

På tross av i herdige forsøk på å halde drifta ved Halsanaustan barnehage på dagens nivå så greide ein ikkje å få med seg opposisjonspartia med på dette. Dermed blir Halsanaustan barnehage negradert til ein familiebarnehage, med 7,5 timar opningstid.